Malbec 2018

Malbec 2018

Late harvest plum, velvety smooth finish.